Behandelingen

Alle behandelingen toegelicht

Let op: deze informatie is enkel richting gevend en kan een consult met de plastisch chirurg onmogelijk vervangen!

Elke patiënt is immers geestelijk en lichamelijk anders en in een goed advies over plastische chirurgie zal hiermee terdege rekening houden.

Veel risico’s van esthetische chirurgie en cosmetische chirurgie kunnen voorkomen worden door :

  • grote chirurgische ervaring en bekwaamheid
  • gedegen patiëntenselectiea
  • nauwgezette techniek
  • het vermijden van algemene diepe narcose
  • een gedisciplineerd ondersteunend systeem
  • het getrouw opvolgen van de patiënteninstructies
  • geen contact met ziekenhuisbacteriën
  • het vermijden van delicate operaties bij: rokers, anorectici, verslavingen, onbehandelde zieken, fout behandelde ziekten, meer dan 25kg overgewicht en geestelijke of lichamelijke fragiliteit

Mocht uw algemene conditie van dien aard zijn dat uw esthetische chirurgie operatie onveilig zou kunnen zijn, dan helpen wij u om deze onderliggende aandoeningen zo veel mogelijk aan te pakken en waar mogelijk uw toestand te optimaliseren voor de esthetische ingreep.

Jeff Hoeyberghs DA3

Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude

Onze behandelingen

Al onze informatie is enkel richting gevend en kan een consult met de plastisch chirurg onmogelijk vervangen!  Elke patiënt is immers geestelijk en lichamelijk anders en in een goed advies over plastische chirurgie zal hiermee terdege rekening houden.


Mocht uw algemene conditie van dien aard zijn dat uw esthetische chirurgie operatie onveilig zou kunnen zijn, dan helpen wij u om deze onderliggende aandoeningen zo veel mogelijk aan te pakken en waar mogelijk uw toestand te optimaliseren voor de esthetische ingreep.


Voor meer info, plan zeker uw prive consult in via contact.

Onze werking in een paar stappen

We begeleiden je van het eerste
consult tot de laatste controle

1.
Telefonisch contact
2.
Adviesgesprek met arts
3.
De behandeling
4.
Nazorg